Operacija katarakte sa razvojem tehnologije i hirurške tehnike postala je jedna od najčešće izvođenih i najefikasnijih operacija na ljudskom telu. Međutim, na putu ka postizanju visokog stepena pouzdanosti, koji danas odlikuje ovu operaciju, zabeleženo je nekoliko faza razvoja.

Visoka tehnologija za operaciju katarakte

Do pre dvadesetak godina, hirurgija katarakte je bila nepredvidiva procedura, sa nepouzdanim krajnjim ishodom. Operacija se izvodila pomoću specijalnog instrumenta kojim se, zahvaljujući jako niskoj temperaturi, zamućeno sočivo lepilo na vrh istog i vadilo iz oka. U periodu oporavka, koji je trajao i do nekoliko meseci, pacijenti su morali nositi debele naočare koje su bile nepraktične, teške za privikavanje i estetski ne baš privlačne. Operacija se vršila u poslednjim stadijumima bolesti, gotovo pred samo slepilo.

operacija okaZahvaljujući tehnološkom napretku i poboljšanju optike tj. razvojem operacionog mikroskopa pomoću kog je hirurg mogao da vidi oko sa dobrim uvećanjem, razvijena je nova metoda operacije katarakte. Reč je o tzv. ekstrakapsularnoj ekstrakciji katarakte sa ugradnjom sočiva. Prilikom ove operacije koriste se nesavitljiva, tvrda sočiva koja se izrađuju od PMMA krutog materijala, pri čemu je minimalni rez na oku kroz koje se ubacuje veštačko sočivo 6mm. Ovakva operacija nije komforna za pacijenta jer zahteva postavljanje šava na ranu, koji sporo zarasta, pa je postoperativni oporavak dosta dug. Takođe, povećan je rizik od infekcija, a dioptrija koja je pacijentu „ostajala“ nakon operacijeje bila velika. Operacija se vršila kada katarakta „sazri“ tj. u poodmaklim stadijumima razvoja. Iako je u svetu ova operativna metoda u potpunosti napuštena, u Srbiji nažalost postoji veliki broj ustanova u kojima se ova tehnika još uvek primenjuje.

Fakoemulzifikacija - operacija katarakteNajnovija metoda operacije katarakte je tzv. fakoemulzifikacija koja podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva u oku. Hirurg otklanja prednju stranu kapsule sočiva, praveći minimalni rez veličine 1.8-2.75mm. Ultrazvučnom sondom usitnjava sadržaj sočiva na male parčiće, a zatim ih pomoću tečnosti ispira iz oka. Kroz specijalni instrument (injektor) u oko se ubrizgava savitljivo intraokularno sočivo, koje se otvara u oku zauzimajući pravilan položaj. Ova sočiva su biološki inertna tj. ne izazivaju nikakve reakcije oka, ne mogu biti odbačena kao strano telo i ostaju doživotno u oku. Obzirom da se radi o jako malom rezu, ne stavljaju se konci i rana brzo zarasta, uz smanjen rizik pojave postoperativnih infekcija i brz i komforan oporavak pacijenta. Metoda fakoemulzifikacije omogućava da se operacija izvrši čim pacijent primeti da mu pad vidne oštrine smeta u svakodnevnim aktivnostima, bez obaveze čekanja da katarakta „sazri“. Brz oporavak, manje komplikacija, bolji vidni ishod i smanjena potreba pacijenta za postoperativnim nošenjem naočara, očigledni su razlozi za ovakav pristup hirurgiji katarakte danas.

Infiniti vision system (Alcon) Za operaciju katarakte primenom ove najsavremenije ultrazvučne metode, neophodan je operacioni mikroskop poslednje generacije, koji omogućava da se vide i najfinije strukture oka, kao i specijalni aparat za stvaranje ultrazvučnih talasa tzv. fako mašina. Jedan od najsavremenijih fako aparata na tržištu je Infiniti vision system (Alcon) koji pruža hirurgu mogućnost da optimizuje operaciju prema svakom pacijentu. Svojom specijalnom „OZil® Torsional handpiece“ tehnologijom omogućava izuzetnu kontrolu hirurga tokom operacije i minimalnu traumu oka, što za rezultat ima brzu i bezbednu operaciju uz vrhunske rezultate.