Zašto nastaje katarakta?

Urođena katarakta se javlja kod dece, uglavnom kao posledica neke infekcije koju je majka imala tokom trudnoće.

Traumatska katarakta koja se javlja kao posledica otvorenih ili zatvorenih povreda oka. Može nastati u sklopu nekih očnih zapaljenskih bolesti, dugotrajnog uzimanja nekih lekova (najčešće kortikosteroida) ili nakon nekih operacija oka (npr. glaukoma ili ablacije retine) koje se retko javljaju.

Staračka katarakta predstavlja najčešći oblik katarakte, koja nastaje uglavnom nakon 55. godine života. Karakteriše je zamućenje ipovećana tvrdoća sočiva kojaizaziva umanjenje vida ali često i kratkovidost kod osoba koje normalno vide, smanjuje dalekovidost i povećava kratkovidost kod osoba koje su već kratkovide.

siva mrena

siva mrenaKatarakta najčešće napreduje polako, mada se u nekim ređim slučajevima može razvijati brzo. U određenim slučajevima napredovanje katarakte se može manifestovati samo padom vidne oštrine na daljinu, a nastaje kao rezultat „zadebljanja“ sočiva. U ovom stadijumu, problem se privremeno može rešiti povećanjem dioptrije u naočarima ili pak primenom jačeg osvetljenja i lupa. Međutim, sočivo razvojem bolesti počinje da dobija žutu ili belu boju, vidsve više slabi i postaje očigledno da naočare sa jačom dioptrijom, jače svetlo i lupa neće rešiti problem. 

Da li postoje riziko faktori za nastanak katarakte?

Razlozi nastanka katarakte još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni. Smatra se da postoje faktori koji mogu uticati na raniju pojavu ove bolesti:

 • pol (veća je učestalost kod žena)
 • dugotrajno korišćenje lekova iz grupe kortikosteroida
 • dugotrajno i često konzumiranje alkohola i cigareta
 • velika izloženost sunčevom i radijacionom zračenju
 • gojaznost
 • dijabetes
 • prethodne povrede oka i zapaljenje unutrašnjih struktura oka

Kako možete prepoznati kataraktu?

Neki od osnovnih simptoma koji ukazuju na postojanje katarakte su:

 • zamućen vid
 • promena u percepciji boja (viđenje plave boje)
 • viđenje duplih slika
 • loš noćni vid, naročito pri noćnoj vožnji
 • osetljivost na svetlo
 • beličasta i siva zenica

simptomi - katarakta, siva mrena