Astigmatizam je vrsta refrakcione mane tj. „greška“ oka gde različiti meridijani rožnjače imaju različitu prelomnu moć. Reč je o nepravilno zakrivljenoj rožnjači, koja nema kružni već elipsasti oblik, što izaziva nepravilnost i izduženost slike koju pacijent vidi. Ova refrakciona greška se koriguje cilindričnim staklima u naočarima.

astigmatizam

Ukoliko se pacijentu sa astigmatizmom tokom opreracije katarakte ugradi standardno monofokalno intraokularno sočivo, odstraniće se zamućeno prirodno sočivo, ali zakrivljenost rožnjače i dalje ostaje ista. Na ovaj način, pacijent se oslobađa katarakte ali će nakon operacije morati nositi dva para naočara – za daljinu (gledanje tv-a, vožnja itd.) i za blizinu (čitanje, pisanje, ručni rad itd.).

Vid nakon ugradnje toričnih sočivaAstigmatizamU cilju prevazilaženja navedenih nedostataka, kreirana su specijalna torična intraokularna sočiva, namenjena isključivo ljudima sa astigmatizmom. Ova sočiva u sebi imaju i cilindričnu komponentu, te nakon operacije, osim uklanjanja zamućenog sočiva, koriguju i ranije postojeći astigmatizam tj. oslobađaju pacijentaobaveze nošenja naočara za daljinu.

Kod ugradnje toričnih sočiva, od velike važnosti je preoperativno snimanje rožnjače (topografija rožnjače), kako bi se precizno izmerila osovina cilindra. Prilikom operacije je važno pravilno pozicioniranje sočiva u odgovarajući položaj (osovinu), kako bi se ostvario pun učinak.

Torična intraokularna sočiva mogu biti:

  • monofokalna – njihovom ugradnjom se uklanja katarakta, postiže dobar vid na daleko. U oko 90-95% slučajeva, pacijenti postaju potpuno nezavisni od nošenja naočara za daleko, ali za blizu moraju nositi naočare.
  • multifokalna – nakon ugradnje ovih sočiva, pored eliminisanja katarakte, pacijentima se uklanja/smanjuje postojeća dioptrija, te oni nakon operacije u oko 90-95% slučajeva postaju potpuno nezavisni od potrebe nošenja naočara i za blizu i za daleko. 

AcrySof Torično sočivoZbog svojih specifičnih performansi, ova sočiva spadaju u grupu tzv. premium sočiva, te je njihova cena nešto viša u odnosu na standardna monofokalna ili multifokalna sočiva. Torična monofokalna sočiva je moguće ugraditi samo na jednom oku, ako pacijentu ne smeta astigmatizam i katarakta na drugom oku, mada je poželjno (ali ne i neophodno) izjednačiti vid na oba oka radi boljeg vidnog komfora. Kod multifokalnih toričnih sočiva neophodna operacija oba oka, kako bi se postigao potpun efekat. Preporučuje se da razmak između operacije jednog i drugog oka bude oko 7 dana.