Razvojem i stalnim unapređenjem tehnologije izrade intraokularnih sočiva, na tržištu se pojavila nova generacija intraokularnih sočiva – multifokalna intraokularna sočiva. Za razliku od monofokalnih, kod multifokalnih intraokularnih sočiva, svetlosni zraci formiraju više fokusa na mrežnjači, što omogućava dobar vid i na daljinu i na blizinu, bez potrebe za nošenjem naočara ili uz njihovu minimalnu upotrebu. Formiranje više fokusa je omogućeno postojanjem razlike u prelomnoj moći određenih zona sočiva, koje su raspoređene u vidu koncentričnih krugova na sočivu.

Vid sa monofokalnom sočivom Vid nakon ugradnje multifokalnih sočiva

Da bi se postigao pun efekat ugradnje multifokalnih sočiva, praktikuje se ugradnja na oba oka, najčešće sa razmakom od nedelju dana između operacija.Važno je napomenuti da, usled postojanja više fokusa dolazi do raspodele svetlosti koje ulazi u oko, zbog čega oko 10-15% pacijenata i posle ugradnje multifokalnih sočiva u određenim situacijama ima potrebu za naočarima (čitanje veoma sitnog teksta ili precizan ručni rad u uslovima slabijeg osvetljenja).Kod preostalih 85-90% pacijenata se postiže puna nezavisnost od nošenja naočara.

Razvoj ultrazvučne tehnologije uklanjanja prirodnog sočiva i značajno smanjenje komplikacija, omogućio je da se ugradnja intraokularnih sočiva ne vrši samo u sklopu operacije katarakte, nego i kod osoba koje nemaju kataraktu, ali žele da uklone postojeću dioptriju (osobe nakon 45 godina,  koje su u presbiopnom dobu i imaju naočare i za blizinu i za daljinu). Ova operacija se naziva ekstrakcija prirodnog prozirnog sočiva (CLE – clear lens extraction).

Ugradnja multifokalnih sočiva se preporučuje ljudima sa realnim očekivanjima, koji su radno aktivni, imaju naočare za daljinu i naočare za rad na blizu i na kompjuteru.Pogodna su ljude koji su radno aktivni, koji imaju dioptriju za daljinu i imaju potrebu da nose naočare za rad na blizu i na računaru. S druge strane, ova sočiva se ne preporučuju profesionalim vozačima koji često i dugo voze noću, zbog moguće pojave optičkih svetlosnih fenomena u vidu haloa i zablještenja pri posmatranju tačkastih svetlosnih izvora (najčešće noću iu sumrak).

Difraktivna sočivaPrvobitne generacije multifokalnih sočiva su bifokalne, što znači da omogućavaju dobar vid na blizinu i daljinu, dok je slabiji vid na udaljenost oko 80-100cm (razdaljina važna za ljude koji puno vremena provode za računarom). U cilju otklanjanja ovog nedostatka, dizajnirana je najnovija generacija multifokalnih intraokularnih sočiva. U pitanju su specijalna difraktivna sočiva sa proširenim opsegom vida, koja obezbeđuju kontinuiran opseg visokokvalitetnog vida. Njihovom ugradnjom koriguje se postojeća presbiopija i obezbeđuje kvalitetan vid na daljinu, intermedijarni vid (srednja udaljenost) i vid na blizinu (sve navedene distance, kontinuirano, a ne kao kod standardnih multifokalnih sočiva u dve ili tri određene tačke) – uz smanjenu neophodnost nošenja naočara.

 

Prednosti ovih sočiva u odnosu na prvobitna multifokalna sočiva su:

  • pogodna su i za profesionalne vozače, pilote kao i ljude koji puno vremena provode pred kompjuterom
  • obezbeđuju visokokvalitetan vid u svim svetlosnim uslovima (dan/noć/uslovi slabijeg osvetljenja), uz bolju kontrastnu senzitivnost
  • poboljšan je kvalitet slike
  • umanjene su fotopske smetnje(rasipanje svetlosti, haloi i zablještenje)