Osnovna vrsta intraokularnih sočiva su monofokalna sočiva kojima se ispravlja refraktivna greška koja se odnosi na minus ili plus dioptriju. Ova sočiva ne koriguju astigmatizam (nepravilno zakrivljenu rožnjaču) niti presbiopiju (tzv. „staračku dioptriju“ za blizinu). Svetlosni zraci pri prolasku kroz monofokalno sočivo, formiraju jedan fokus na mrežnjači, što omogućava dobar vid pri gledanju na daljinu, dok su za gledanje i rad na blizu potrebne naočare, jer novo ugrađeno sočivo ne može menjati svoju prelomnu moć, kao što je to moglo prirodno sočivo. Što je osoba starija (50 ili više godina), to je potreba za naočarama za čitanje više izražena.

Monofokalna sočiva mogu biti:

  • sferična – osnovna monofokalna sočiva čijom ugradnjom se rešava problem katarakte i omogućava dobar vid na daljinu (hodanje, vožnja, gledanje TV itd.) bez ili uz minimalnu upotrebu naočara, dok je za vid na blizinu neophodno nošenje naočara (čitanje, pisanje, rad za računarom, ručni rad itd.)
  • asferična – sočiva novijeg dizajna kojim su poboljšani određeni nedostaci sferičnih sočiva. U odnosu na sferična, ova sočiva daju bolji kvalitet vida (koriguju sferne aberacije i daju poboljšanu kontrasnu senzitivnost). Dakle, učinak nakon operacije sa ugradnjom asferičnih sočiva je isti kao i sa sferičnim, ali je kvalitet vida koji pacijenti dobijaju nakon operacije bolji – jači je kontrast i intenzitet boja, jasnije su konture objekata itd.

Sferična i asferična sočiva

Sočivo sa žutim filteromPostoje i monofokalna sočiva, čija površina je dizanirana tako da poseduju poseban UV filter za blokiranje plavog svetla, koje može u određenim patološkim aspektima nepovoljno delovati na žutu mrlju – važan deo oka za centralni vid. Prema brojnim istraživanjima, ovo plavo svetlo se smatra jednim od rizičnih faktora za razvoj ili pogoršanje oboljenja koje se naziva senilna degeneracija žute mrlje. Zbog svoje boje, ova sočiva se popularno nazivaju „žuta sočiva“. Monofokalna intraokularna sočiva sa žutim filterom takođe mogu biti asferična i sferična.

Monofokalna sočiva su cenovno najpristupačnija sočiva. Operaciju je moguće izvršiti samo na jednom ili na oba oka, u zavisnosti od potreba, očekivanja i mogućnosti pacijenta.