Katarakta ili siva mrena predstavlja zamućenje prirodnog očnog sočiva, što dovodi do slabljenja vida. U zavisnosti od stepena razvoja katarakte, ovo slabljenje vida se može manifestovati maglovitom slikom uz pojačanu osetljivost na svetlost, slabim raspoznavanjem detalja u okruženju, što onemogućava samostalo i sigurno kretanje ili u najgorim slučajevima, vidnom oštrinom svedenomsamo na osećaj raspoznavanja svetlosti i tame.

Intraokularna sočiva

Uprkos brojnim istraživanjima, nije pronađen nijedan pouzdan vid lečenja katarakte lekovima, prirodnim preparatima ili naočarima sa jačom dioptrijom. Jedini način izlečenja katarakte je hirurškim putem. Najsavremenija metoda operacije katarakte podrazumeva primenu ultrazvuka u zameni zamućenog očnog sočiva veštačkim intraokularnim sočivom, što će pacijentu omogućiti jasan vid.

Šta su intraokularna sočivaŠta su intraokularna sočiva?

Intraokularna sočiva predstavljaju specijalno dizajnirana, minijaturna veštačka sočiva, izrađena od biokompatibilnih, neškodljivih materijala odličnih optičkih karakteristika. Tokom operacije, nakon uklanjanja zamućenog prirodnog sočiva, hirurg pomoću posebnog instrumenta (injektora) „ubrizgava“ intraokularno sočivo u vrećicu prirodnog sočiva, koje se potom otvara i zauzima odgovarajući položaj. Preuzimajući funkciju prirodnog sočiva, intraokularna sočiva ostaju trajno u oku, bez osećaja stranog tela i nelagodnosti. Ovim sočivima se eliminiše katarata i uspešno koriguje kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam, tačnije dioptrije od -20.0D do +10.0D (daleko širi raspon dioptrija u odnosu na raspon koji je moguće ukloniti laserskim skidanjem dioptrije). 

Kome se mogu ugraditi intraokularna sočiva?

Intraokularna sočiva se ugrađuju u dva slučaja:

  • pacijentima koji imaju kataraktu
  • pacijentima koji ne moraju imati kataraktu, žele da uklone svoju dioptriju, a nisu kandidati za lasersko uklanjanje dioptrije

Vrste intraokularnih sočiva

Zahvaljujući rapidnom tehnološkom razvoju, danas postoji širok spektar različitih intraokularnih sočiva (IOL) sa raznovrsnim karakteristikama. Gruba podela intraokularnih sočiva je na dve grupe, a u okviru svake od njih postoji veći broj različitih vrsta sočiva:

  • standardna – čijom ugradnjom se postiže dobar vid na daleko. U 90-95% slučajeva pacijent se potpuno oslobađa potrebe nošenja naočara, ali za blizinu ostaje dioptrija, te su pacijentu neophodne naočare.
  • premium – njihovom ugradnjom se pacijentu omogućava dobar vid i na blizu i na daleko. U 90-95% slučajeva se pacijent potpuno oslobađa zavisnosti od naočara.

Intraokularna sočiva

Nisu svi pacijenti podjednako dobri kandidati za sva intraokularna sočiva. Odabir odgovarajućeg sočiva zavisi od zdravlja oka pacijenta, njegovih potreba, posla kojim se bavi, životnih aktivnosti i očekivanja nakon operacije. U izboru najboljeg sočiva za svakog pacijenta veliku pomoć pruža lekar nakon preoperativnog pregleda kojim će steći uvid u stanje oka, razumeti potrebe pacijenta i na osnovu toga pomoći u odabiru najprikladnijeg sočiva. Na preoperativnom pregledu se vrše veoma precizna merenja i izračuni dioptrije sočiva koje će biti ugrađeno u oko. Tačnost ovih izračuna, kao i stručnost i iskustvo hirurga, osnovni su preduslovi za uspešnost operacije i postizanje zadovoljstva pacijenta.

Monofokalna intraokularna sočiva Multifokalna intraokularna sočiva Torična intraokularna sočiva Trifokalna intraokularna sočiva