Blog

Urođena katarakta

Urođena katarakta

Urođena ili kongenitalna katarakta se javlja kod dece, odmah po rođenju ili u prvim mesecima njihovog života. U pitanju je poremećaj u razvoju sočiva što dovodi do njegovog potpunog ili …

Siva mrena kod životinja

Katarakta kod životinja

Katarakta (zamućenje sočiva) predstavlja vodeći uzrok gubitka vida kod životinja. Može se javiti kod gotovo svih domaćih i divljih životinja, a najčešći pacijenti u veterinarskim ordinacijama u našim krajevima su …